Verlies en rouw

Het doorleven van verlies en rouw kan ingewikkeld zijn…

Iedereen krijgt in zijn leven met verlies te maken, niet alleen na overlijden. Er zijn veel verlieservaringen die je kunt ervaren in jouw leven. 
 
Ik denk bijvoorbeeld aan:
• Verlies van gezondheid
• Verlies van een dierbaar iemand
• Verlies van je relatie
• Verlies van je werk
• Verlies van een kind
• Verlies van je dromen
• Verlies van vriendschappen
• Verlies van…
 
Rouwen, leren leven met verlies, doet ieder op zijn eigen manier. Met hulp van belangrijke anderen uit de omgeving komen veel mensen zelf goed door het rouwproces. Voor anderen is het rouwen ingewikkelder, het kan gecompliceerd zijn. 
Ik bied je een veilige omgeving waarin je het verdriet, de pijn, de boosheid kunt doorleven. Hierbij heb ik aandacht voor de verbinding met jou zelf, met je lichaam, met wie of wat je bent verloren, met je omgeving. Met verlies komen er vaak ook zingevingsvragen, in de gesprekken is ruimte voor deze trage vragen. Door hierbij stil te staan komt er ruimte in je leven en perspectief.
 
Je bent welkom met je verlies, verdriet en rouw bij Langszij, coaching en therapie. Wanneer je vastloopt in het dagelijks leven of in je relaties is het goed om hulp te zoeken. Ik gun je jouw eigen weg te ontdekken en om te gaan met het verlies.

Ik heb specifieke ervaring bij:

Verlies bij een onvervulde kinderwens
Een (nog) onvervulde kinderwens is vaak een onzichtbaar en stil verdriet.

Zitten jullie in een traject voor vruchtbaarheidsbehandelingen? De omgeving begrijpt niet altijd goed wat dit voor jullie betekent. Daarnaast komen er steeds weer nieuwe vragen en keuzes waar je over na moet denken.

Bij een secundaire kinderwens hebben jullie al een of meer kinderen gekregen, en tegelijk is er het verlangen naar nog een kindje. Ook dan is de steun van je omgeving belangrijk, maar er is ook vaak onbegrip.

Wanneer jullie gehoord hebben dat er geen kans is dat jullie een eigen kindje kunnen krijgen kan er intens verdriet zijn. Het definitief onvervulde verlangen en het afscheid nemen van je droom is een heftige rouw- en verlieservaring.

In al dit verlies hebben jullie elk je eigen pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling en dit doet wat in je relatie. Hoe rouw je samen? Hoe leef je leven (samen) verder?

Vanuit mijn eigen ervaring mag ik hoopvol delen dat het mogelijk is om samen en ieder voor zich te leven met het verlies. Het verlies wordt soms weer geraakt. Het verlies gaat nooit over en tegelijk zijn we dankbaar voor wat we wel ontvangen. Ik kijk graag met jullie mee wat voor jullie helpend is.

Verlies rondom kanker, verlies van gezondheid
Wanneer je leven geraakt wordt door kanker of een andere ingrijpende ziekte, heeft dat veel impact. Zowel bij ziekte in je eigen leven, of in het leven van een dierbaar iemand. Emoties zoals onzekerheid, machteloosheid, angst en teleurstelling vragen aandacht.

Verlies van gezondheid is verbonden met rouw en verlies. Het verlies van gezondheid heeft invloed op veel terreinen in je leven en je relaties.

Vaak komt er pas later ruimte voor emoties, dit is een normale reactie op een ingrijpende periode. Bij mensen die met kanker of een andere ziekte te maken hebben kan angst een grote rol spelen. Wanneer de behandeling is afgerond kan de impact van de ziekte eindelijk goed doordringen. De angst die er was tijdens de behandeling, angst over hoe het leven weer op te bouwen en angst voor wat nog komen gaat kan een grote rol spelen. Het is goed om hier aandacht aan te geven.
De gevolgen hebben invloed op hoe je verder leeft, samen met je partner en anderen in je omgeving. Worstel je met vragen rondom kanker of verlies van gezondheid, maak dan gerust een afspraak.

Verlies van het leven
Wanneer er geen genezing mogelijk is en het afscheid komen gaat, volgt een heftige en maar ook kostbare tijd. Veel mensen zijn bang voor de dood, of misschien meer voor het sterven. De langzame aftakeling van het lichaam, de klachten die je hebt of verwacht door de ziekte, het niet-tot-een-last willen zijn. En wat verwacht je na het sterven?

Het moeten loslaten van het leven en tegelijk nog doorleven kan een ingewikkeld proces zijn. En het verlies van een dierbare naaste geeft rouw in je hart. Het is dan goed om je emoties te delen met anderen.

De palliatieve fase is ook een tijd van terugkijken naar het leven, naar relaties, naar vervlogen dromen. Ik bied je graag een veilige plek om woorden te geven aan wat er in jou omgaat, om te zeggen wat je nog wilt zeggen. En ik zoek met je mee wat jou kan helpen om in het hier-en-nu te leven, in vrijheid en verbinding.

Verlies door overlijden
Het overlijden van een dierbare is een zeer ingrijpende gebeurtenis.
Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met de dood. Je komt in het doolhof van de rouw. In dit landschap van afscheid en verlies mag jij je weg gaan ontdekken. Jouw weg is uniek, iedere rouw is anders.

Bij verlies door overlijden denken we vaak aan het verlies van een partner, ouder of kind. Maar bijvoorbeeld ook het verlies van een broer/zus, vriend(in), buur of collega kan ingrijpend zijn. Het rouwproces is als de beweging tussen eb en vloed, het bewegen tussen verlies en herstel.

In het kort:

Langszij Coaching & Therapie biedt ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening, coaching en therapie; rondom kanker, verlies, rouw en onvervulde kinderwens.

Blog:

Wil je bericht als ik een nieuwe blog plaats? Laat dan hier je email adres achter:

Contactgegevens:

Bouwina de Haan-Voogt
Sweijslaan 6
3771 HZ Barneveld
Tel: 06 4455 4989
info@praktijklangszij.nl

npvo
alles over rouw