Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Langszij, coaching en therapie te Barneveld. Doel hiervan is om mijn cliënten uitdrukkelijk te informeren welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Privacy cliënt

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, burgerlijke staat en leefsituatie (samenstelling gezin en familie van herkomst), aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Soms kunnen in uw dossier ook gegevens worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan echter alleen met uw expliciete toestemming die schriftelijk wordt vastgelegd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of afhandeling van uw dossier bij mijn overlijden.
 • Voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie of supervisie. Dit is een verplichting conform de beroepscode waaraan ik gehouden ben.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van bepaalde gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie + bijbehorende prestatiecode’
 • de kosten van het consult

In het kort:

Langszij Coaching & Therapie biedt ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening, coaching en therapie; rondom kanker, verlies, rouw en onvervulde kinderwens.

Blog:

Wil je bericht als ik een nieuwe blog plaats? Laat dan hier je email adres achter:

Contactgegevens:

Bouwina de Haan-Voogt
Sweijslaan 6
3771 HZ Barneveld
Tel: 06 4455 4989
info@praktijklangszij.nl

npvo
alles over rouw